Sm@ll Ruminant Technologies Platform

Forskningsprosjekt for kunnskapsdeling og fremming av bruk av digital teknologi i småfeholdet

Sm@RT (Sm@ll Ruminant Technologies) er et nettverk av forskere, gårdbrukere og rådgivere fra hele Europa, som har som mål å øke bevisstheten i småfenæringa om ny presisjonsteknologi, og demonstrere dens potensiale og økonomi. Sm@RT er finansiert av EU.

Sm@RT Platform - Goats

Praktiske eksempler

Digifarms

Nettverk

Innovative gårder

Sm@RT

Publikasjoner

Nyheter & begivenheter

Delta

Mjølkesau

Mjølkegeiter

Sau

Kikk inn

Oppdag Sm@RT plattformen

Våre nyeste publikasjoner

Dairy Sheep

UNISS, Universty of Sassari Department of Agriculture

UNISS, Universty of Sassari Department of Agriculture Piazza Università, 21, 07100 Sassari SS, Italy Other Dairy Sheep Digifarms
Ineoch - Sm@RT Platform - lleyn-ewe-and-lamb-cropped
Innovative Farms

UK Innovative Farm: Incheoch Farm

Incheoch Farm Sheep Meat farm Scotland, UK Other Innovative Farms
Fearn Farm Sm@RT Platform - Sheep Image 2
Innovative Farms

UK Innovative Farm: Fearn Farm

Fearn Farm Sheep Meat farm Scotland, UK Other Innovative Farms